Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Acht tips voor leesouders UPDATE DOOR ZWIJSEN 17-05-2016

Ben jij leesmoeder of -vader op de school van je kind? Leuk! Toch? Iedereen die het weleens geprobeerd heeft, zal beamen dat leesouder zijn een dankbare, maar niet te onderschatten opgave is.

Acht tips om van je leesouderschap een doorslaand succes te maken! Je kunt deze tips ook downloaden (pdf) en printen.

Voorbereiding:

1 Bepaal je doel

Vraag aan de leerkracht wat er van je verwacht wordt. Hoeveel ga je lezen, hoe lang?

2 Zoek een plek

Zoek bij voorkeur een ruimte alleen voor jouw groepje. Denk bijvoorbeeld aan de koffiekamer of een kleuterlokaal waarvan de kleuters op dat tijdstip buiten spelen.

3 Maak afspraken met de kinderen

Maak duidelijke afspraken met de leerlingen in je groepje. Denk aan:
- Vooraf naar het toilet
- Niet roepen
- Alleen jij reageert op fouten van leerlingen!

4 Neem je je eigen kind in de groep?

Niet doen! Grote kans dat je gaat overcompenseren: je wil je kind niet voortrekken, waardoor je kind juist te weinig aandacht krijgt.

Bovendien, de 2 rollen, mama thuis en mama op school, kunnen verwarrend zijn.

Aan de slag:

5 Corrigeer fouten niet meteen

Lezen ´tot de fout´ is funest voor een leesoefening. Maakt een kind een fout, laat hem dan gewoon doorlezen. Soms verbetert hij zichzelf nog. Anders laat je het kind aan het eind van de zin terugkijken naar de fout en het woord nogmaals lezen.

6 Geef beurten

Meet de beurt niet af in zinnen: die kunnen erg in lengte verschillen. Tel de regels of bepaal een tijdsduur. Geef liever veel korte leesbeurten dan elk kind één lange. De lengte van de leesbeurt per kind is afhankelijk van de leesontwikkeling. Vraag de leerkracht om een richtlijn voor jouw groepje.

7 Laat niet elk kind ‘bijwijzen’ met de vingers

Zwakke lezers kunnen met de vinger een woord ‘bijwijzen’ om te focussen op het te lezen woord.

Andere kinderen kunnen beter niet bijwijzen, of een liniaal gebruiken die zij boven de zin leggen:
- De tekst die nog komt zie je dan onbewust ook, waardoor de context sneller duidelijk wordt
- Leestekens (intonatie!) worden vroeg gezien en verwerkt

8 Houd kinderen bij de les

Sommige kinderen kunnen nu eenmaal moeilijk stil zitten. Hoe ga je daarmee om?

- laat de leerling naast je zitten
- geef hem de kans om tussen elke leesbeurt door wat te zeggen of te bewegen: dit geeft daarna weer rust
- geef hem een speciale taak. Bijvoorbeeld door met potlood een streep te zetten onder een woord dat door een ander kind fout wordt gelezen. Neem na afloop het papier in en ga er serieus mee om: prijs het kind voor zijn oplettendheid.
- belonen werkt beter dan straffen. Geef hem als beloning bijvoorbeeld een extra leesbeurt (zodat hij minder lang hoeft te wachten).

Tenslotte: houd rekening met het leesniveau

Elk kind is anders: goede lezers kunnen zich gaan vervelen bij 'saaie' herhaaloefeningen, zwakke lezers kunnen gefrustreerd raken als ze moeilijke teksten krijgen.

Hier vind je zinvolle leesactiviteiten voor kinderen van elk niveau.

  • vriendje 17-05-2012 16:10

    Ik ben leesouder in groep 3 van de Malelande in Amersfoort.
    Wat prettig is bij ons is dat leesouders steeds lezen in een half uur, waarbij ze elke 10 min. met een ander kind lezen.
    Op een lijst wordt afgevinkt wie er aan de beurt is, prettig! Geen gedoe met die of die langer, of beurten geven of dat je niet met je eigen kind kunt lezen! Prima geregeld en leuk om te doen!

Comments disabled

Top 5