Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Dyscalculie: wat is dat? UPDATE DOOR ZWIJSEN 13-05-2016

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Kinderen met dyscalculie lukt het niet om goed en voldoende snel te leren rekenen. De gevolgen kunnen groot zijn. Denk maar aan problemen bij het afrekenen in een winkel of het lezen van vertrektijden op een station.

Hoe herken je dyscalculie?

Kinderen die op lange termijn moeite blijven houden met rekenen, kunnen dyscalculie hebben.

Signalen die hierop wijzen, zijn:
- moeite houden met de begrippen links en rechts, klok leren kijken en het schatten van tijden, afstanden en snelheden
- vasthouden aan eenvoudige rekenprocedures, zoals op de vingers tellen en niet sprongsgewijs (5-10-15 …) tellen
- vaak omkeren van getallen (51 in plaats van 15), cijfers verkeerd schrijven of lezen
- moeite blijven houden met de plaatsing van getallen (is 12 meer of minder dan 10?)
- opgedane kennis niet gebruiken om gemakkelijker te rekenen

Dyscalculie: tips voor thuis

Als ouder kun je je kind praktisch ondersteunen:
- geef je kind zelfvertrouwen en toon begrip voor het feit dat rekenen niet zomaar lukt.
- geef complimenten als je kind sommen goed maakt of inzet toont
- help thuis met schoolwerk of extra oefeningen
- vergelijk uw kind nooit met anderen
- bespreek met school of uw kind in aanmerking komt voor extra voorzieningen

Dyscalculie: tips voor in de klas

Een kind met dyscalculie kan op school vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. Vijf praktische tips voor in de klas:

- geef het kind voorgedrukte werkbladen, zodat hij sommen niet hoeft over te schrijven. Zet niet teveel sommen op één pagina
- geef het kind extra tijd of minder opgaven dan andere kinderen
- geef extra mondelinge uitleg
- sta het gebruik van een rekenmachine of tafelkaart toe
- laat het kind tussenstappen en tussenuitkomsten ook opschrijven

Er bestaan helaas geen duidelijke richtlijnen over extra ondersteuning van kinderen met dyscalculie. Ook recht op extra tijd en ondersteuning of aangepast materiaal is nog niet landelijk geregeld. Je bent dus afhankelijk van de welwillendheid van de school om je kind extra ondersteuning te bieden.

Bron: balansdigitaal.nlPraat ook mee over dyscalculie op het forum!

Bekijk ook de aflevering van het Klokhuis, over dyscalculie.

Top 5