Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Dyslexie: wat is dat? UPDATE DOOR ZWIJSEN 08-03-2013

Soms blijkt het leren lezen en/of spellen bij een kind moeilijker te verlopen dan bij leeftijdgenoten. Een mogelijke oorzaak is dyslexie.

Oorzaken van dyslexie

Er is een groot verschil tussen dyslexie en andere lees/spellingsprobleem. Bij een lees/spellingsprobleem is sprake van een leerachterstand die met veel 'gewoon' oefenen (bijvoorbeeld extra lezen of individuele bijles) weg te werken is. Bij dyslexie ligt dit anders, doordat het vaak aangeboren is. Ook na flink oefenen zal een kind met dyslexie moeite blijven houden met lezen en schrijven. Dyslexie staat los van intelligentie; het heeft niets te maken met hoe slim iemand is. Bij een instituut als het RID wordt na de diagnose dyslexie niet 'gewoon' geoefend, maar krijgt je heel gerichte oefeningen die hem helpen zijn leesvaardigheid op niveau te brengen.

Hoe uit dyslexie zich?

De problemen kunnen op verschillende momenten zichtbaar worden:
• in de kleuterklas: moeite met versjes;
• in groep 3: steeds weer dezelfde letters door elkaar halen;
• in de bovenbouw: structureel dezelfde spelfouten blijven maken;
• op de middelbare school: moeite met buitenlandse talen.

Er zijn geen specifieke dyslexiefouten. Wat kinderen met dyslexie gemeen hebben, is dat ze moeite hebben met automatiseren, hierdoor blijven ze structureel dezelfde fouten maken. Dit is de reden dat kinderen met dyslexie vaak ook problemen ondervinden op andere, schijnbaar ongerelateerde gebieden zoals veters strikken of fietsen. Ze moeten steeds weer bewust nadenken hoe iets moet, waar andere kinderen na een paar keer oefenen een vaardigheid zonder nadenken, dus automatisch, uitvoeren.

Diagnose dyslexie

Als de leerkracht merkt dat een leerling steeds uitvalt op toetsen, zal de school eerst zelf stappen ondernemen om de achterstand weg te werken. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de basisschool een verwijzing doen voor een dyslexietest. Echter, wanneer een of beide ouders ook dyslexie hebben is het raadzaam om al in groep 3 bij de eerste tekenen van een leesachterstand een dyslexietest aan te vragen.

Wachten met dyslexietest?

Sommige scholen adviseren ouders om te wachten met het doen van een dyslexietest tot de middelbare school omdat de dyslexieverklaring dan toch weer opnieuw zou moeten worden afgegeven. Dit klopt ten dele. Dit is wat het Steunpunt Dyslexie hierover zegt:

"Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Als de situatie van een kind verandert, kan wel een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn. Dit kan het geval zijn bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs."

Wij raden aan niet te lang te wachten met het doen van een dyslexietest. Hoe langer je kind problemen ondervindt bij het lezen zonder daarbij gericht geholpen te worden, hoe groter de kans dat je kind een weerzin ontwikkelt voor lezen. Bovendien wordt de kloof tussen de leesvaardigheid van je kind en die van zijn klasgenoten steeds groter, waardoor het wegwerken van de achterstand steeds moeilijker wordt.

Tip voor thuis:

Wanneer je kind een afkeer voor lezen heeft ontwikkeld, is het helemaal niet erg om je kind voor te lezen, ook in de bovenbouw. Zo blijven boeken leuk!

Kijk ook eens hier, bij de tips om lezen (weer) leuk te maken.

'Weet jij alles over popmuziek?'

Kinderboekenserie: Zoeklicht informatief

De achtdelige serie Zoeklicht Informatief is speciaal voor bovenbouwleerlingen die moeite hebben met lezen. Veel van deze kinderen blijken liever informatieve boeken te lezen in plaats van fictie.

Zoeklicht Informatief maakt het lezen weer leuk. De boeken zijn leestechnisch eenvoudig, terwijl de inhoud aansluit bij de belevingswereld van kinderen van 8 jaar en ouder. En ze zijn ook nog eens goed in te zetten ter voorbereiding van een spreekbeurt!

De Zoeklicht Informatief boeken gaan over aansprekende onderwerpen: popmuziek, voetbal, mode, de dierenarts en meer! Bovendien bieden deze boeken allerlei extra’s:

•2 foliespreads voor een verrassend kijkeffect
•Een voorlees-cd
•Speciaal lettertype voor dyslectische kinderen
•Boeiende fotoreportages
•Korte hoofdstukken en eenvoudig taalgebruik
•Elk boek sluit af met tips voor het houden van een spreekbeurt!

Bekijk alle titels in de serie Zoeklicht Informatief in de webshop.

Bijvoorbeeld: 'Weet jij alles over popmuziek?'

Links:

*Kijk ook eens bij het Steunpunt Dyslexie van landelijke oudervereniging Balans.

*Kent je kind de website www.dyslexietoolbox.nl al? Een mooi initiatief van oudervereniging Balans.


Top 5