Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Dyslexie: wat is dat? UPDATE DOOR ZWIJSEN 18-11-2015

Soms blijkt het leren lezen en/of spellen bij een kind moeilijker te verlopen dan bij leeftijdgenoten. Een mogelijke oorzaak is dyslexie.

Er is een groot verschil tussen dyslexie en andere lees-/spellingsproblemen. Bij een lees-/spellingsprobleem is sprake van een leerachterstand die met veel 'gewoon' oefenen (bijvoorbeeld extra lezen of individuele bijles) weg te werken is.

Bij dyslexie ligt dit anders. Dyslexie is vaak aangeboren. Ook na flink oefenen zal een kind met dyslexie moeite blijven houden met lezen en schrijven. Dyslexie staat los van intelligentie; het heeft niets te maken met hoe slim iemand is.

Bij een instituut als het RID wordt na de diagnose dyslexie niet 'gewoon' geoefend, maar krijgt je kind heel gerichte oefeningen die hem of haar helpen om de leesvaardigheid op niveau te brengen.

Meer weten over dyslexie?
Lees dit artikel over dyslexie op zwijsen.nl. Of bekijk onze speciale Zoeklicht Dyslexie boekjes in de webshop!

Top 5