Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Leren lezen met maan roos vis: kern 12 UPDATE DOOR ZWIJSEN 19-04-2012

In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3.

Een boek mee op vakantie!
In groep 3 heeft je kind een leesontwikkeling doorgemaakt die hem in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk heb je de weg naar de bibliotheek allang gevonden. En wij hopen dat je die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt. Stimuleer het lezen van boeken dan ook in de vakantie.

Samen lezen
Is je kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met hem te lezen. Misschien vindt je kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin je kind leest. Laat je kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met jou hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt, heeft je kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt hij echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die je kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van je kind.

Lees meer over wat je kind leert in groep 3.

Tijdschrift maan roos vis

Producten voor thuis, naast de methode:

Naast de methode ontwikkelde Zwijsen een tijdschrift voor thuis dat meegroeit met de leesontwikkeling: maan roos vis.

Maar er is nog veel meer! Spellen, speelleesboeken, meeleesboeken en zelfs een moppenboek voor beginnende lezers!

Interactief met letters bezig zijn

Voor de iPad ontwikkelden we de maan roos vis Letterlegger app. Download direct in de iTunes store.

Kijk ook eens bij: www.veiliglerenlezen.nl

Volg de columns van Yvonne, over de leesontwikkeling van Babs:

30-09-2011
Lezen in groep 3: hakken en plakken (video)
30-09-2011
Lezen in groep 3: letters worden klanken (video)
30-09-2011
Leren lezen met plezier (video)

Top 5