Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Rapportbespreking: het tienminutengesprek UPDATE DOOR ZWIJSEN 14-04-2016

De meeste basisscholen organiseren twee of drie keer per jaar een tienminutengesprek.
Je kunt dan met de leerkracht praten over de vorderingen van je kind. Hoe besteed je die tijd nuttig? Vijf tips.

1 Voorbereiding

Tien minuten zijn zo voorbij, dus bedenk vooraf wat je wilt vragen of zeggen (en schrijf het voor jezelf op!). Houd het aantal onderwerpen beperkt. Je kunt beter uitgebreider praten over twee thema’s dan de leerkracht in korte tijd het hemd van het lijf vragen.

2 Stel vragen

Vraag niet alleen hoe het gaat, maar ook concreet wat er goed gaat, of juist minder goed. Vraag wat je thuis kunt doen om je kind te helpen. Vraag door als je niet begrijpt wat de leerkracht vertelt. Andere dingen waar je aan kunt denken:

- sociaal gedrag
- vriendjes en vriendinnetjes
- werkhouding
- concentratie

Laat de gemaakte afspraken vastleggen (of doe het zelf). Kom er de volgende keer op terug.

3 Kind mee of niet?

Zolang een gesprek louter positief verloopt, is het geen bezwaar om je kind mee te nemen. Maar zodra er problemen zijn, wordt het lastiger. Een kind kan het gevoel krijgen dat ouders en leerkracht tegen hem samenspannen. Wil je je kind toch meenemen, laat hem dan meepraten.

4 Als het goed gaat …

Ook als het goed gaat met je kind, is een gesprek zinvol. Zo’n gesprek versterkt de band tussen ouders en leerkracht. Je kunt de leerkracht bijvoorbeeld vragen om te vertellen over zijn positieve ervaringen: “Hoe merkt u dat het goed gaat met ons kind?”. Bovendien vindt de leerkracht het leuk om te horen wat je kind thuis vertelt over school.

5 Is tien minuten echt te weinig? Vraag om een vervolggesprek!

Leg gemaakte afspraken vast

Bekijk ook:

Dossier dyslexie
Dossier pesten

Praat mee op het forum: 'In gesprek met de leerkracht'

Mijn kind leert lezen

Mijn kind leert lezen

Mijn kind leert lezen is het boek voor ouders met een kind in groep 3!

In groep 3 leren alle kinderen lezen. Hoe dat gebeurt, en dat de leesontwikkeling eigenlijk al veel eerder begint en doorloopt na groep 3, lees je in dit boek.

Je neemt een kijkje in de klas, maakt kennis met de lesmaterialen en ervaart zelf weer hoe lastig het leren lezen is. Daarnaast krijg je tal van tips hoe je thuis deze leesontwikkeling kunt ondersteunen.

Aanbevolen door leerkrachten!

Bestel direct in de webshop

  • 18-11-2010 14:43

    Ik vind het ook altijd wel belangrijk om na afloop met mijn zoontje na te bespreken. Als het goed gaat, en als het minder goed gaat.

Comments disabled

Top 5