Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Veilig leren lezen: de kim-versie UPDATE DOOR ZWIJSEN 05-05-2016 Je kind heel het jaar ondersteunen bij zijn leesproces? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en leer hoe!

Wanneer je kind naar groep 3 gaat is de kans groot dat hij of zij leert lezen met de taal-leesmethode Veilig leren lezen, ook wel bekend als de 'maan roos vis-methode'. Sinds schooljaar 2014-2015 is er ook een nieuwe versie van de methode, de kim-versie. Met beide versies van de methode leren kinderen in de eerste helft van het jaar al alle letters lezen.

Welke versie wordt gebruikt in de klas van jouw kind?

Je kunt natuurlijk aan de leerkracht vragen met welke versie je kind leert lezen, maar je kunt het ook zelf achterhalen met deze download: Veilig leren lezen - met welke versie werkt jouw kind.

Dit artikel gaat over de kim-versie. Klik hier voor de maan-versie.

ik kim sim

Leren lezen via 'kernen'

Bij Veilig leren lezen wordt het jaar opgedeeld in 13 zogeheten kernen. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. In de eerste zeven kernen leren de kinderen alle letters lezen. Een nieuwe letter wordt altijd aangeboden via een woord waarvan de andere letters al bekend zijn. Hierdoor gaat alle aandacht uit naar de ene nieuwe letter die centraal staat. Per kern leert je kind 3 tot 5 nieuwe letters.

Lees meer over kernen in de Kim-versie

De letters in de eerste 6 kernen

Materialen

Bij elke kern horen leesboekjes en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken.

Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 leren lezen zijn de boekjes van Veilig & vlot, de magnetische letterdoos, het klikklakboekje en leerlingsoftware. Zoem, het bijtje, komt voor in de computerprogramma’s en is ook te vinden in het tijdschrift voor thuis.

Thuis online oefenen

De school kan naast de licentie op de software voor school ook een licentie nemen voor thuis. Dit maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld wanneer je kind een kleine woordenschat heeft of moeite met lezen. Maar ook als je kind juist meer uitdaging zoekt. Je kunt hiermee ook zelf de vorderingen volgen die je kind met het programma maakt.
Leesboekje maan

Differentiatie

Alle kinderen zijn uniek en elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Veilig leren lezen houdt daar rekening mee.

Kinderen in de maangroep
Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basisleerlijn van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.

Kinderen met steraanpak
Kinderen die wat moeizamer door de stof heen gaan, krijgen extra instructie van de leerkracht en besteden dagelijks meer tijd aan oefenen. Zij werken daarbij wel met maanmaterialen, zodat ook zij aan het eind van groep 3 de basisdoelen halen.

Kinderen in de zongroep
De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen. De materialen waar zij mee werken, zijn te herkennen aan een logo met een zonnetje.

Lees meer over de maan- en zonboekjes op de site van Veilig leren lezen. Je vindt hier ook online bladerversies.

Veilig leren lezen: meer dan lezen

In de methode is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen van woorden, maar ook voor plezier beleven aan verhalen in het kader van leesbevordering (ook wel ‘waarderend lezen’ genoemd), woordenschat, spreken en luisteren. Ook begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven hebben een vaste plaats in de methode.

Tijdschrift maan roos vis

Bij de methode hoort ook een tijdschrift voor thuis: maan roos vis. Daarin draait alles om zélf lezen en zélf doen. Want lezen doe je niet alleen op school!

Meer informatie over het tijdschrift maan roos vis ....

Top 5