Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Wat leren kinderen bij ... geschiedenis? UPDATE DOOR ZWIJSEN 11-05-2016

Een kijkje in de klas

Geschiedenis is het vak dat kinderen leert over de belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis in relatie tot de wereldgeschiedenis. Daarbij leren ze gebruikmaken van eenvoudige bronnen en aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren.

Het vak kent raakvlakken met de vakken aardrijkskunde en natuur en techniek. Daarom worden deze drie vakken (natuur en techniek is meestal een vak) samen de ‘kennisgebieden’ genoemd. Op sommige scholen worden de kennisgebieden in samenhang aangeboden. Dit vak wordt dan wereldoriëntatie genoemd.

Groep 3 en 4: vroeger en nu

In groep 3 en 4 maken kinderen kennis met de begrippen vroeger en nu. Aan de hand van thema’s kijken ze naar hun eigen familiegeschiedenis of naar hun eigen woonplaats. Hoe zagen huizen er vroeger uit? Hoe was het vroeger? (bijvoorbeeld ‘water uit de put’) en hoe is dat nu? (‘water uit de kraan’). Ze bekijken oude foto’s en schilderijen en maken kennis met figuren, gebouwen of voorwerpen uit het verleden, bijvoorbeeld ridders, een oude molen of een Romeinse kan. Hoe kun je zien dat iets oud is? Wat was er eerst, wat kwam later? Zo wordt je kind langzaam voorbereid op het vak geschiedenis, dat in groep 5 ‘echt’ begint.

Groep 5 tot en met 8: geschiedenis in tijdvakken

Prehistorie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd, deze tijdsindeling komt je vast bekend voor uit je eigen schooltijd. Sinds tien jaar wordt in het onderwijs een nieuwe indeling gehanteerd. De geschiedenis wordt nu opgedeeld in tien tijdvakken met tot de verbeelding sprekende namen, zoals ‘de tijd van monniken en ridders’.

Deze tijdvakken komen steeds terug, sommige methodes bieden elk jaar alle tijdvakken aan. Andere methodes behandelen bijvoorbeeld in groep 5 vijf tijdvakken en in groep 6 de andere vijf, waarna deze worden verdiept in groep 7 en 8.

De thema’s worden in groep 5 en 6 behandeld vanuit Nederlands perspectief; in groep 7 en 8 meer in relatie tot mondiale ontwikkelingen. De tijdvakken moeten ervoor zorgen dat kinderen een beter tijdsbesef krijgen en gebeurtenissen op een tijdlijn kunnen plaatsen.

De canon van Nederland

Wat maakt Nederland nu echt Nederland? Wat zou elke Nederlander moeten weten over onze geschiedenis? Om deze vragen te beantwoorden is er ‘De canon van Nederland’. Deze bestaat uit vijftig ‘vensters’. Dit zijn gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen die samen de Nederlandse samenleving zoals die nu is gevormd hebben. Van de hunebedden, via Floris V tot Annie M.G. Schmidt.

Vanaf augustus 2010 is de canon opgenomen in de kerndoelen van het primair onderwijs. In groep 5 maken kinderen bijvoorbeeld kennis met de hunebedden, de Romeinen en de Hanzesteden. Meer informatie is te vinden op www.entoen.nu.

Bronnen: hoe weten we hoe het er vroeger aan toe ging?

Veel informatie over het verleden halen we uit geschreven en ongeschreven bronnen. Kinderen zien in groep 5 eenvoudige bronnen, zoals namen van straten die naar het verleden verwijzen, pijlpunten uit de prehistorie of de beroemde broche uit Dorestad.

Steeds meer methodes stellen authentieke bronnen centraal: een echt voorwerp uit vroeger tijden spreekt tot de verbeelding. Aan de hand van vragen bestuderen ze de bron: ‘waarvoor werd het gebruikt’, ‘wat is er allemaal te zien’, ‘welke informatie geeft deze bron?’. Bij aardrijkskunde leren ze kaart lezen. Daardoor kunnen ze bij geschiedenis ook oude atlassen en historische kaarten begrijpen.


Beeld:
- Holland in Beeld/Koch
- Shutterstock

Lekker lezen!

Bekijk ook onze 25 kinderboekentips in het thema Geschiedenis.

Top 5