Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Wat leren kinderen bij ... natuur en techniek? UPDATE DOOR ZWIJSEN 12-05-2016 Een kijkje in de klas!

Een kijkje in de klas

Natuur en techniek is de verzamelnaam voor de vakken biologie, natuurkunde en techniek. Er wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen deze vakken, ze worden in één methode samengebracht. Het vak natuur en techniek kent raakvlakken met de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Daarom worden deze drie vakken (natuur en techniek vormen meestal samen een vak) samen de ‘kennisgebieden’ genoemd. Op sommige scholen worden de kennisgebieden in samenhang aangeboden. Dit vak wordt wereldoriëntatie genoemd.

Biologie

Biologie is een onderdeel van de lessen Natuur en Techniek. De kinderen leren organismen in groepen te verdelen, ze leren over de stofwisseling en de kringloop en over voortplanting en ontwikkeling. Het gaat in de lessen over planten, dieren, mensen en milieu.

Natuurkunde

Ook natuurkunde maakt deel uit van de lessen Natuur en techniek. Kinderen leren op de basisschool over de volgende onderwerpen: krachten, energie, licht en kleur, elektriciteit, zinken / zweven / drijven, lucht, geluid en magnetisme.

Techniek

Techniek is de laatste jaren belangrijker geworden in het onderwijs. De overheid stimuleert scholen om meer aandacht te geven aan techniek. Bij techniek leren kinderen over de eigenschappen van materialen en onderdelen, over constructies en verbindingen, over overbrengingen (tandwielen, hefbomen) en over geautomatiseerde systemen.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Je leert het meest als je zelf onderzoek doet. Dat inzicht wordt steeds meer toegepast op scholen. Deze manier van leren wordt ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ genoemd. Dat betekent: leren door het stellen van vragen vanuit nieuwsgierigheid en onderzoeken van hypothesen. Het ontwerpend leren doet een beroep op de creativiteit van kinderen en leert hen out-of-the-box-denken. Kinderen ontwikkelen zo leervermogen. De opzet van deze manier van leren is:

Onderzoeken:
1 confrontatie met het verschijnsel, verkennen
2 opzetten experiment
3 uitvoeren experiment
4 conclusies trekken, eventueel vervolg voorstellen

Ontwerpen:
1 probleem constateren, verkennen
2 ontwerpvoorstel maken
3 product / prototype maken
4 testen en evalueren, eventueel verbeteringen voorstellen

Kinderen beoefenen op de basisschool geen wetenschap en techniek op een hoog en abstract niveau. Het belangrijkste is dat nieuwsgierigheid en het stellen van vragen wordt gestimuleerd.

De inhoud van de lessen

De meeste Natuur- en techniekmethodes werken met thema’s. Ze nemen een onderwerp, bijvoorbeeld ‘afval’ en leggen hierbij links naar de deelvakken biologie, natuurkunde en techniek. De onderwerpen en de teksten sluiten vaak aan bij de belevingswereld van kinderen, zodat het onderwerp meer gaat leven. Natuur en techniek is geen compleet vak, in die zin dat alle levende en levenloze natuur uitputtend wordt behandeld. Het idee is dat als kinderen een idee of proces eenmaal snappen, ze dit toe kunnen passen op andere, vergelijkbare processen.Beeld:
- Holland in Beeld/Koch
- Hollandse Hoogte/Pepijn van den Broeke
- Uitgeverij Zwijsen/Jasper Zwartjes

Top 5