Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Wereldverkenning op de basisschool: Veilig de wereld in UPDATE DOOR ZWIJSEN 29-03-2013

Speciaal voor groep 3 heeft Zwijsen een nieuwe methode ontwikkeld voor wereldverkenning: Veilig de wereld in.
Met deze methode leert je kind over:
– mens en samenleving,
– natuur en techniek,
– ruimte en tijd.

Experimenteren en ervaren
Jonge kinderen vinden het leuk om de wereld te ontdekken. Dat doen ze spelenderwijs. Met al hun zintuigen. Veilig de wereld in speelt daar nadrukkelijk
op in. De kinderen krijgen geen droge lesstof, maar kunnen volop experimenteren en ervaren. De methode gaat uit van hún belevingswereld en hún belangstelling.

Wat doet je kind zoal? Een paar voorbeelden …
– Het weer observeren en zelf een weersvoorspelling maken.
– Een smaakexperiment doen met zuur, zoet, zout en bitter.
– Het begrip tijd onderzoeken door een maandkalender te maken.
– Ervaren wat er met je hartslag gebeurt als je springt.
– Ontdekken waarmee je de mooiste zeepbellen krijgt.
– Een schaduwspel maken met schaduw en licht.
– Op een keukentrap klimmen en een plattegrond maken van de klas.

Thema’s en werkvormen
Door middel van de thema’s worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek niet los van elkaar aan de orde gesteld, maar juist in samenhang. Dit is ook de manier waarop jonge kinderen leren. Er komen twaalf thema’s aan bod met verschillende werkvormen. Je kind doet proefjes, verzamelt informatie, voert gesprekken en werkt in een werkboek. De kinderen gaan klassikaal en in groepjes aan de slag. Er is veel ruimte voor samenwerken en met elkaar overleggen.

Ook aandacht voor taal en woordenschat
Leren lezen is heel belangrijk in groep 3. Veel scholen werken met de leesmethode Veilig leren lezen. De twaalf thema’s van Veilig de wereld in sluiten nauw aan bij de kernen van Veilig leren lezen. Thema 2 van Veilig de wereld in, bijvoorbeeld, is ‘Het lichaam’. Het thema van kern 2 van Veilig leren lezen is ‘Mijn lijf’. De nieuwe woorden die de kinderen hebben geleerd, komen in veel opdrachten terug. De kinderen worden gestimuleerd om ze actief te gebruiken. Bijvoorbeeld in gesprekjes, een presentatie of een schriftelijk verslag.

Kijk ook op:
www.veiligdewereldin.nl
www.veiliglerenlezen.nl

Top 5