Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Boekenserie Zoeklicht Dyslexie UPDATE DOOR ZWIJSEN 18-11-2015

Speciaal voor kinderen met dyslexie heeft Uitgeverij Zwijsen een boekenserie ontwikkeld om het lezen gemakkelijker te maken: Zoeklicht Dyslexie.

Achtergrond

Kinderen die kampen met dyslexie lopen het risico dat ze lezen vooral als een obstakel gaan zien en veel minder als een leuke, uitdagende bezigheid. Gelukkig zijn er allerlei manieren om het (leren) lezen te ondersteunen. Zoeklicht Dyslexie maakt hier gebruik van.

De boeken van deze serie zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar (groep 4) en zijn op verschillende AVI-niveaus te verkrijgen.

Verschillen met andere boeken

Lettertype
Zoeklicht Dyslexie maakt gebruik van een speciaal voor dyslectici ontwikkeld lettertype. Dit lettertype (Zwijsen Dyslexie Font) is in 2003 zo ontworpen dat alle tekens zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Voor de ‘b’ en de ‘d’ is er bijvoorbeeld voor gekozen om niet alleen de ‘b’ te spiegelen om de vorm van de ‘d’ te verkrijgen, maar ook de vorm van de letters van elkaar te laten verschillen.

Opbouw
Het taalgebruik in de boeken is eenvoudig, de hoofdstukken zijn kort en de indeling op de pagina’s is overzichtelijk. Het licht getinte papier verhoogt de leesbaarheid, en aantrekkelijke kleurenillustraties ondersteunen het verhaal.

Belevingswereld en AVI niveau
Kinderen met dyslexie lezen vaak op een lager AVI niveau dan leeftijdgenoten, maar willen natuurlijk geen kinderachtige verhalen lezen. De Zoeklicht dyslexie boeken zijn daarom geschreven op het belevingsniveau van je kind, maar in een lager AVI niveau.

Ondersteuning
Tijdens het lezen kan je kind gebruikmaken van uitvouwflappen die de tekst ondersteunen met plaatjes. Zo worden moeilijke woorden verduidelijkt, waardoor het lezen vereenvoudigd wordt. Vooraan in het boek worden alle hoofdpersonen voorgesteld, waardoor je kind makkelijker een overzicht krijgt van wie wie is.

Tip voor thuis:

Laat je kind met een liniaal onder de regel lezen zodat hij niet wordt afgeleid door wat nog gaat komen.

Welke boeken?

In de webshop van Zwijsen zijn ze allemaal te bestellen.

Top 5