Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
'Onderzoek naar vermindering van leesproblemen bij jonge kinderen' UPDATE DOOR ZWIJSEN 16-05-2011

Beter leren lezen door computerprogramma

Onderzoekers van de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam voeren een onderzoek uit naar de vraag of een computerprogramma jonge kinderen kan helpen hun leesvaardigheid te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schreef een prijsvraag uit voor onderzoeksvoorstellen met de bedoeling interventieonderzoek te stimuleren. Het onderzoeksvoorstel van de UvA is een van de achttien voorstellen die werden gehonoreerd.

Lees- en spellingsachterstand

Een vierde van de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs heeft volgens de Inspectie van het Onderwijs een lees- en spellingsachterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben in groep 2 al problemen met voorbereidend lezen, en vanaf groep 3 dreigen ze naast een toenemende leesachterstand ook last te krijgen van sociaal-emotionele problemen zoals demotivatie en faalangst.

Verwachtingen

Een eerder onderzoek uitgevoerd bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie leverde hoopgevende resultaten op. De kinderen presteerden na het onderzoek, dat 12 weken duurde, op hetzelfde niveau als de kinderen zonder erfelijk risico. Na vier maanden liepen de kinderen echter alweer achter, vermoedelijk doordat 12 weken te kort was om de kennis te laten beklijven. De verwachting van de onderzoekers is dat deze methode zwakke lezers kan helpen zich te verbeteren, maar wat het effect zal zijn bij kinderen met zeer ernstige leesproblemen is nog de vraag.

Bron: balansdigitaal.nl
Lees verder ...


 • esther 26-02-2012 22:21

  wat is eigenlijk een goede lijftijd om dyslextie te testen mijn zoontje is 6 en zit een half jaar in groep 3 de school wil uitsluiten maar verschillende instanties zeggen dat ie nog te jong is

 • esther 27-02-2012 09:52

  Hoi Esther,

  het is gebruikelijk om kinderen pas in groep 4 te testen. Een deel van het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van wat er in groep 3 al gedaan is aan de leesachterstand en wat het effect daarvan is geweest. na een half jaar is dat nog moeilijk te zeggen.

  groet,
  webredactie zwijsenouders.nl

Comments disabled

Top 5