Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Woordkeus in de werkboekjes gekunsteld UPDATE DOOR ZWIJSEN 29-09-2011

Onze auteur van de leesmethode maan roos vis (Veilig leren lezen), Susan van der Linden, beantwoordde vragen van ouders op het forum. Haar adviezen worden nu gepubliceerd op de site.

"Beste Susan,
Ik ben van mening dat de vraagstelling en de keuze van de antwoorden in de werkboekjes van Veilig leren lezen niet echt geschikt is voor deze jeugdige kinderen. Zij krijgen nu al te maken met het feit dat de mensen je voor de gek houden, dat je het niet moet vertrouwen en je op je hoede moet zijn. Wat denkt u dat dit voor een gevolg heeft voor de verdere ontwikkeling van deze kinderen? En de houding van deze jonge mensen ten opzichte van hun medemens?

Hier wat voorbeelden bij mijn opmerkingen. Ik heb gekozen voor het werkboekje nr. 3 zonnetje versie.

1. Blz. 7: een nest vol muis. Waarom is voor de zonnekinderen niet gekozen voor een nest vol muizen?
2. Blz. 11 eef eet. Blijkbaar nog geen hoofdletter voor de personen en ook heel verwarrend de keuze van de naam. Waarom niet Saskia of Carla eet? Het gaat toch om goed leren lezen en begrijpen waar het over gaat?
3. Prins Jan is jarig maar wil geen cadeautjes voor zichzelf maar speelgoed waarmee hij met andere kinderen kan spelen zoals een voetbal. Goed verhaal met een goede strekking. Maar niet goed uitgewerkt vind ik. Er wordt een vraag gesteld waarvan de antwoorden niet goed in de tekst te vinden zijn. Er blijkt helemaal niet uit de tekst dat de kroon van goud is.
4. Het gebruik van pap in plaats van papa vind ik ook niet zo goed gekozen.

Deze vragen en opmerkingen zijn van mijn kant opbouwend bedoeld.
In afwachting van uw reactie,
Groetjes, José"


"Beste José,
Ik heb alle opmerkingen bekeken en wil daarover het volgende zeggen:
De zonboekjes zijn geschreven op een door de auteursgroep vastgesteld leestechnisch uitwerkniveau. Voor kern 3 was dat een overgang van Avi 1 naar Avi 2. In de tekst mogen dus woorden voorkomen met één lettergreep en (verderop in het boekje) verkleinwoorden. Daarom is de formulering in een tekst of van een zin anders dan je zou willen of kunnen met meerlettergrepige woorden. Je bent nu immers beperkt in je woordkeuze. Vandaar pap in plaats van papa, eef in plaats van Carla (letter ‘c’ mag overigens ook nog niet). Hoofdletters zijn dan ook nog niet toegestaan.

Hier en daar zal de formulering dus in onze ogen wat gekunsteld zijn. Maar we hopen dat het kind de opdracht toch begrijpt en de opdracht leuk vindt. Sommige opdrachten vragen zelfs wat denkwerk, zoals de logische gedachte in dit verhaal dat de kroon van goud is. Voor veel kinderen is dat niveau immers nog eenvoudig van woordstructuur. Gelukkig hebben zonkinderen niet zo'n last van zaken die wij als volwassenen met andere woorden beter kunnen formuleren. Ik denk niet dat kinderen er echt problemen door krijgen.

Met dank voor je reactie.
Groeten,
Susan van der Linden"


 

Top 5