Alles over jouw kind op de basisschool

Pesten

Pesten is helaas van alle tijden. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor, ook op basisscholen.

Begin 2011 beantwoordden de deskundigen van het Consultatieteam Pesten vragen van bezoekers over pestgedrag op de basisschool.

Het team bestond uit:

• Mevr. T. Le Roux (Soc.verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD Groningen);
• Mevr. A. sterenberg (Senior Onderwijsadviseur, Cedin);
• Mevr. L. Brookman, (Beleidsmedewerker Deskundigheidsbevordering, bureau Jeugzorg Groningen Coordinator Consultatieteam Pesten)
• Gijs. Huitsing (Vakgroep Sociologie, Universiteit Groningen);
• Boaz Bijleveld (Onderwijsadviseur, Cedin)

Hieronder vind je drie vragen en de adviezen van het team:

Mijn zoon pest niet! Of toch?

"Ik wil hem niet zomaar van iets beschuldigen, maar ik wil natuurlijk ook niet dat hij andere kinderen het leven zuur maakt. Hebben jullie een idee of en hoe ik dit aan moet pakken?"

Meidenvenijn

"Mijn dochter in groep 7 wordt buitengesloten, er wordt over haar geroddeld en ze weten het altijd zo te doen dat de leerkracht het niet ziet. Wat kan ik doen?"

Diepe littekens: angst en depressie door pesten

"Onze zoon zit in de brugklas. Hij is op de basisschool gepest, en nu komen alle negatieve gevoelens weer omhoog."


Top 5