Alles over jouw kind op de basisschool

Veranderende schooltijden

"Bureau Leerplicht controleert basisscholen op luxeverzuim"

Van luxeverzuim is sprake als ouders eerder met hun leerplichtige kinderen op vakantie gaan dan toegestaan.

De traditionele schooltijden zijn voorbij …

Volgens de helft van alle ouders mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Ook de regering laat scholen steeds vrijer bij het indelen van de onderwijstijd.

'Nederlandse kinderen zeer tevreden over hun basisschool'

Nederlandse basisschoolleerlingen beoordelen hun school gemiddeld met een rapportcijfer van een 8,1. Kinderen vinden overblijven niet leuk.

Ouders over het rooster op hun school

Nog even en het traditionele schooltijdenmodel is geen vanzelfsprekendheid meer. Welk rooster zou jij voor je kind willen hebben?

Schooltijdenmodellen: uitleg

De laatste jaren wordt er veel geëxperimenteerd met lestijden in het onderwijs. Het continurooster is een van de bekendste nieuwe schooltijdenmodellen.

'Helft leerkrachten wil geen continurooster'

Bijna de helft van de leerkrachten staat afwijzend tegenover een rooster waarin leerlingen alle dagen tot twee uur ’s middags naar school gaan en een korte lunchpauze hebben.

Schoolvakanties: dat moet toch anders kunnen?

Zitten ze net in hun schoolritme na de zomervakantie, hebben ze alweer vrij!

'Is de zomervakantie nu al voorbij?'

Bohdy is het er niet mee eens. Hij heeft een aantal argumenten.

Top 5