Alles over jouw kind op de basisschool

Citotoets

Is er sprake van verschoolsing in de kleutergroepen? En zo ja, is dat erg?

Pas in groep 3 worden poppenhoek en kringspelletjes vervangen door lezen en rekenen. Het grote leren kan beginnen. Of gebeurt dat al veel eerder? Je hoort tenslotte steeds vaker berichten over toetsen en verschoolsing. Kunnen kleuters nog wel vrij spelen in groep 1 en 2?

Cito-toets: hoe en wat?

Half april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets (voorheen de Cito-toets). Een spannende tijd voor veel kinderen en ouders. Wat moet je weten over de Centrale Eindtoets?

Ontspannen de citotoets doen

Op school wordt je zoon of dochter voorbereid op de Citotoets. Wat kun je thuis zelf nog doen om straks, tijdens de toets, het beste in je kind naar boven te laten komen?

Geef je kind dat extra zetje. Gebruik de gratis Cito-trainer (rekenen)!

Voor groep 8 is het een spannende periode. Begin februari maken de leerlingen de Cito Eindtoets. Voor veel leerlingen is rekenen een lastig vak. Daarom helpt Zwijsen je kind graag bij de laatste rekenloodjes met de Cito-trainer.

Boeken lezen van hoog niveau verhoogt kans op goede Cito-score

Het lezen van boeken is zodoende de enige mediavorm die een positieve samenhang vertoont met Cito-scores,

Citotoets verandert drastisch vanaf schooljaar 2012-2013

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen voor leerlingen van groep 8. Deze wordt vanaf 2013 ingevoerd en afgenomen in april.

Entreetoets: voorproefje citotoets groep 8

In groep 7, en soms ook al in groep 5 of 6, wordt de zogeheten entreetoets afgenomen. Over het hoe en waarom lees je hier alles.

0 fouten in de citotoets: 'Yorick is de slimste scholier van Nederland'

Begin februari maakt groep 8 de Cito-toets. Een spannende tijd voor veel kinderen en ouders. Wat moet je weten over de Cito-toets?

Naar de webshop

Top 5