Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Dyslexie in combinatie met andere (leer)stoornisssen UPDATE DOOR ZWIJSEN 12-04-2010

Het tegelijkertijd optreden van verschillende stoornissen wordt comorbiditeit genoemd. Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere (leer)stoornissen, zoals:

dyscalculie (stoornis bij het leren rekenen)
• aandachtsstoornissen (ADD, ADHD)
• motorische stoornissen
• andere spraak/taalstoornissen

Bij al deze stoornissen – en ook bij dyslexie – is er een probleem bij de informatieverwerking van de hersenen. Het is belangrijk dat bij elk kind goed vastgesteld wordt welke stoornis(sen) hij of zij heeft. Elke stoornis heeft namelijk een eigen aanpak nodig.


Bij het Steunpunt Dyslexie vind je meer informatie over dyslexie in combinatie met leerstoornissen.

Meer over:

16-12-2016
Dyscalculie: wat is dat?
09-08-2010
ADHD: wat is dat?
01-08-2010
ADHD op de basisschool
27-07-2010
ADHD thuis

Top 5