Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Dyslexie: wat te doen als ouder? UPDATE DOOR ZWIJSEN 12-04-2010

Als je kind dyslexie heeft, of je hebt het vermoeden dat dit het geval is, wil je je kind natuurlijk zo goed mogelijk helpen. Maar hoe pak je dat aan? Zes tips.

1. Let op signalen

Er zijn bepaalde signalen die erop kunnen wijzen dat je kind dyslexie heeft. Je kleuter heeft moeite met rijmen, je groep 3-er heeft moeite met hardop lezen. Wees alert op deze signalen en trek op tijd aan de bel.

2. Overleg tijdig met school

Vermoed je dyslexie bij uw kind? Bespreek dit met school en vraag naar toetsresultaten. Is dyslexie al vastgesteld? Bespreek dan aan het begin van het schooljaar het begeleidingsplan.

Ook voor de vergoeding van een eventuele behandeling is het belangrijk dat de school vastlegt wat er wordt ondernomen.

3. Blijf je kind stimuleren en motiveren

Oefen thuis creatief (en ongemerkt) met lezen en schrijven. Tips vind je hier!

4. Lees veel voor

Lees elke dag thuis voor tijdens de hele basisschoolperiode. Praat samen over de inhoud van het boek. Ook voor bovenbouwers is voorlezen leuk, getuige deze blog van Jackie.

5. Gebruik van hulpmiddelen

Gebruik eventuele (ict)hulpmiddelen van school ook thuis. Zwijsen brengt de serie Zoeklicht dyslexie uit. Deze leesboeken en doeboeken worden op school door RT'ers gebruikt, maar zijn ook te koop in de boekhandel.

6. Kom op voor de belangen van je kind

Bespreek je twijfels over de lees- of taalontwikkeling van je kind altijd met school. Wees niet bang om te zeuren of overbezorgd over te komen. Jij kent je kind als geen ander!Bron: Steunpunt Dyslexie, onderdeel van Oudervereniging Balans.

Voor meer informatie over wat je kan doen als je vermoedt dat je kind in de onderbouw dyslexie heeft, klik hier.

Voor meer informatie over wat je kan doen als (je vermoedt dat) je kind in de bovenbouw dyslexie heeft, klik hier.

Houvast bij dyslexie

Om ouders van een kind met dyslexie te ondersteunen, heeft Oudervereniging Balans het boekje Houvast bij dyslexie uitgebracht. Dit boekje maakt het ouders makkelijker om samen te werken met de school als er bij hun kind sprake is van leesproblemen en dyslexie.

Op het forum:

* Tips om thuis het lezen te oefenen
* Je kind motiveren om thuis te lezen
* Dyslexie (1)
* Dyslexie (2)

 

Top 5