Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Waarom zit het woordje 'peuk' in de leesmethode Veilig leren lezen? UPDATE DOOR ZWIJSEN 14-02-2012

Onze leesmethode Velig leren lezen bestaat inmiddels al ruim een halve eeuw. Tussendoor is de methode natuurlijk wel geüpdate om actueel te blijven, maar een nieuwe versie van een lesmethode gaat tien(tallen) jaren mee.

Zo kan het gebeuren dat er woorden in de methode staan die in het huidige klimaat eigenlijk niet meer zo goed passen. Zo ook met het woordje 'peuk'. Af en toe krijgen wij de vraag waarom dit woord wordt aangeboden. Dit heeft voornamelijk te maken met de doorlooptijd van de methode, zoals hiervoor beschreven. Vroeger was dit nog niet zo'n beladen woord.

Technisch lezen vereist woorden met specifieke eigenschappen

Het hangt ook samen met de eisen die technisch gezien aan de woorden in de methode worden gesteld: zo krijgen de kinderen in de eerste helft van groep 3 alleen klankzuivere woorden aangeboden. Dit zijn woorden die je precies zo schrijft als je ze uitspreekt. Bijvoorbeeld, 'maan' is klankzuiver, hond (je hoort een 't' op het eind) is dat niet.

Bovendien moeten de woorden in het begin nog bestaan uit een medeklinker-klinker-medeklinker (mkm-woorden). Die twee eisen zorgen ervoor dat het aantal geschikte woorden sterk ingeperkt wordt.

Wanneer je dan een klankzuiver mkm-woord met een 'eu' in het midden zoekt, blijven er nòg minder woordjes over. Vandaar dat het woordje 'peuk' toch in de leesmethode staat.

Hieronder zie je een oefening uit de leesmethode met 4 klankzuivere woordjes: peuk, muur, reus en zout.

Peuk, muur reus en zout

Kijk ook eens bij: www.veiliglerenlezen.nl

Top 5