Alles over jouw kind op de basisschool

Cognitie (denken)

De ontwikkeling van tijdsbesef bij kleuters

Geleidelijk aan worden jonge kinderen zich bewust van de verschillende aspecten van tijd: biologische tijd, dagelijkse tijd en historische tijd.

Peuters en kleuters: besef van tijd, ruimte en getallen

Wiskunde is iets van de middelbare school. Toch? Echt complexe wiskundeopgaven natuurlijk wel, maar al heel vroeg legt je kind hiervoor de basis!

Gezelschapsspellen voor kleuters: tips

Hoe houd je het gezellig? En welke spellen zijn geschikt?

Digitale prentenboeken om te leren rekenen

Het samen lezen en oefenen van getalbegrip met een digitaal prentenboek zorgt voor een sterke verbetering van het getalbegrip bij kleuters.

Ontwikkeling van fantasiespel

Het inzicht dat je kan ‘doen alsof’ betekent voor kinderen het begin van een heel nieuwe spelwereld. En het is niet alleen leuk, maar ook een belangrijke stap in de ontwikkeling.

Extra uitdaging voor slimme kleuters: tips voor thuis

Steeds nieuw speelgoed aanschaffen is een kostbare aangelegenheid. Daarom hieronder een paar tips om kosten te besparen en je kleuter uit te dagen.

Is er sprake van verschoolsing in de kleutergroepen? En zo ja, is dat erg?

Pas in groep 3 worden poppenhoek en kringspelletjes vervangen door lezen en rekenen. Het grote leren kan beginnen. Of gebeurt dat al veel eerder? Je hoort tenslotte steeds vaker berichten over toetsen en verschoolsing. Kunnen kleuters nog wel vrij spelen in groep 1 en 2?

Ontwikkeling stimuleren (2/5): het denken

In vijf korte filmpjes laten we je zien hoe je op een speelse, natuurlijke manier je kind kunt stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Muziekles op school

Kinderen stimuleren in hun muzikale ontwikkeling is vooral een taak voor ouders. Op de meeste scholen wordt relatief weinig aandacht besteed aan muziekonderwijs. Omdat er geen geld beschikbaar is voor een professioneel muziekdocent, bijvoorbeeld. Aan de andere kant wordt het belang van goed muziekonderwijs steeds meer onderkend.

Peuters en kleuters: geheimen bewaren

Een geheim bewaren leren kinderen pas tussen hun 4e en 7e levensjaar. De verschillen tussen peuters en kleuters zijn dan ook groot.

Top 5