Alles over jouw kind op de basisschool

Rekenen

De ontwikkeling van tijdsbesef bij kleuters

Geleidelijk aan worden jonge kinderen zich bewust van de verschillende aspecten van tijd: biologische tijd, dagelijkse tijd en historische tijd.

Peuters en kleuters: besef van tijd, ruimte en getallen

Wiskunde is iets van de middelbare school. Toch? Echt complexe wiskundeopgaven natuurlijk wel, maar al heel vroeg legt je kind hiervoor de basis!

Wat leren kinderen bij ... rekenen?

Kinderen op de basisschool leren tegenwoordig rekenen op een manier die ‘realistisch rekenen’ wordt genoemd. Ouders vinden het soms lastig dat de manier waarop de kinderen sommen leren zo anders is. Kun je ze dan nog wel helpen?

Wat leren kinderen bij ... rekenen in groep 5?

Wat leert een kind in groep 5? Kinderen in groep 5 leren de telrij tot en met 10.000 en rekenen tot en met 1000. Aan bod komen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde.

Wat leren kinderen bij ... rekenen in groep 8?

Wat leert een kind in groep 8? Aan bod komen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, kommagetallen (kale getallen), verhoudingen en procenten, cijferen, meten en meetkunde.

Top 5