Alles over jouw kind op de basisschool

Rekenen

Peuters en kleuters: besef van tijd, ruimte en getallen

Wiskunde is iets van de middelbare school. Toch? Echt complexe wiskundeopgaven natuurlijk wel, maar al heel vroeg legt je kind hiervoor de basis!

De ontwikkeling van tijdsbesef bij kleuters

Geleidelijk aan worden jonge kinderen zich bewust van de verschillende aspecten van tijd: biologische tijd, dagelijkse tijd en historische tijd.

Thuis rekenen met Real Life Rekenen voor groep 6, 7, 8

Met Real Life Rekenen leren kinderen rekenen met opgaven uit het dagelijks leven. Een perfecte extra ondersteuning voor het rekenen dat ze op school leren.

Realistisch en mechanistisch rekenonderwijs: de verschillen

Het komt weleens ter sprake in de discussie over goed rekenonderwijs: de tegenstelling tussen realistisch en mechanistisch rekenonderwijs.

Wat leren kinderen bij ... rekenen in groep 8?

Wat leert een kind in groep 8? Aan bod komen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, kommagetallen (kale getallen), verhoudingen en procenten, cijferen, meten en meetkunde.

Top 5