Alles over jouw kind op de basisschool

Artikel
Peuters en kleuters: besef van tijd, ruimte en getallen UPDATE DOOR ZWIJSEN 25-09-2015

Wiskunde is iets van de middelbare school. Toch? Echt complexe wiskundeopgaven natuurlijk wel, maar al heel vroeg legt je kind hiervoor de basis!

Peuterleeftijd: ontluikende gecijferdheid

Al op jonge leeftijd begint je kind steeds meer interesse te krijgen voor cijfers en verschijnselen waarbij getallen een rol spelen.

Je kind begint langzaam maar zeker de wereld om zich heen in te delen. Zo kan je kind als hij ongeveer twee jaar oud is het verschil begrijpen tussen twee, drie en veel. Hij kan vertellen hoeveel jaar hij is en steekt trots een paar vingers in de lucht.

Ook kan je kind nu ordenen. Hij legt bijvoorbeeld alle roze snoepjes bij elkaar. Het besef dat getallen iets betekenen, heet ‘ontluikende gecijferdheid’.

Kleuterleeftijd: beginnende gecijferdheid

In de kleuterleeftijd breidt je kind de telrij (1, 2, 3, 4, …) steeds verder uit. Met behulp van liedjes, versjes en samen tellen leert je kind tellen van één tot tien. Ook kan hij termen als veel, genoeg en weinig steeds beter toepassen, en leert hij verschillende functies van getallen zien. Bij verschillende functies moet je denken aan:

– aantallen: drie kinderen;
– telgetallen: de ‘nummer drie’ in de rij;
– meetgetallen: mijn zusje is drie jaar oud;
– naamgetallen: buslijn drie;
– rekengetallen: twee erbij één is drie.

In het taalgebruik van je kind komt het besef van getallen terug. Je kind spreekt over gisteren, morgen, zomer, dag en nacht, maar ook over dik, dun, voor en achter.

Het is voor een kleuter wel nog moeilijk om bijvoorbeeld de juiste schrijfrichting te gebruiken. Het is dus mogelijk dat hij zijn naam van van rechts naar links schrijft, of bijvoorbeeld de '3' achterstevoren. Je kind ontwikkelt geleidelijk steeds meer inzicht in de verschillende betekenissen en functies van getallen en relaties ertussen. Deze ontwikkeling heet ‘beginnende gecijferdheid’.

Op de activiteiten voor ontluikende en beginnende gecijferdheid in de kleutergroepen volgt het aanvankelijke rekenonderwijs in groep 3.

In opdracht van de overheid zijn er kerndoelen en leerlijnen geformuleerd voor het rekenonderwijs op de basisschool, vanaf de kleuterklassen. Deze zijn vrij specifiek en zeer uitgebreid beschreven. Voor een compleet overzicht van de kerndoelen en leerlijnen voor het rekenonderwijs, klik hier.

Rekentip: tafeldekken met kleuters

Tellen is een alledaagse bezigheid. Oefenen is dan ook simpel!

Laat je kind helpen bij het tafeldekken. Stel tijdens het tafeldekken vragen als:
– Hoeveel borden hebben we nodig?
– Hoeveel vorken?
– Hoeveel messen?

Zet ook eens vier bekers op tafel, terwijl er vijf nodig zijn. Vraag dan: hebben we genoeg bekers?

Rompompom rekendoeboek

Rompompom rekendoeboek

Is jouw kind nieuwsgierig naar cijfers? Met dit rekendoeboek van Rompompom oefent het spelenderwijs de cijfers die het op school leert. Leuk en leerzaam!

Bestel direct in de webshop.

Top 5