Alles over jouw kind op de basisschool

Websites Zwijsen

Algemeen:

www.zwijsen.nl

Zwijsen webshop

Voor leerkrachten:

Site met actuele lesidee├źn
www.leerkracht.nl

De trek, geschiedenismethode
www.detrek.nl

Een zee van tijd, geschiedenismethode
www.eenzeevantijd.nl

Estafette Nieuw, methode voor leesonderwijs
www.estafette-lezen.nl

Ik & Ko, methode voor taal en gecijferdheid
www.ikenko.nl

In vogelvlucht, methode voor natuur en techniek
www.invogelvlucht.nl

Land in zicht, voor aardrijkskundeonderwijs
www.zwijsenlandinzicht.nl

Software voor het digibord
www.leerkrachtassistent.nl

Leesserie, maakt vrij lezen in de klas leuk en zinvol
www.leeskwartier.nl

Paul van Loon promoot lezen!
www.leesmetpaulvanloon.nl

Lezen in beeld, methode voor leesonderwijs
www.lezeninbeeld.nl

Ondersteboven van lezen, methode voortgezet lezen
www.onderstebovenvanlezen.nl

Pennenstreken, methode voor schrijfonderwijs
www.pennenstreken.nl

Puk & Ko, vroege en voorschoolse educatie
www.pukenko.nl

Rekentijger, aanvullende rekenmaterialen voor snelle leerlingen
www.rekentijger.nl

Schatkist, kleutermethode voor taalontwikkeling en gecijferdheid
www.schatkist.nl

Taal in beeld - Spelling in beeld en Taalmaker, methode voor taalonderwijs
www.taalinbeeld.nl

Tussen de regels, methode voor leesonderwijs
www.tussenderegels.nl

Uk & Puk, activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, speciaal voor kindercentra
www.ukpuk.nl

Veilig leren lezen, leesmethode technisch lezen
www.veiliglerenlezen.nl

Wizwijs - methode voor rekenonderwijs
www.wizwijs.nl

Zin in taal - Zin in spelling, methode voor taalonderwijs
www.zinintaal.nl

Zwart op wit, methode voor schrijfonderwijs
www.zwartopwit-schrijven.nl

Over leesbevordering:

www.zoleukislezen.nl

www.lezen.nl

Platform voor rekenonderwijs:

www.kinderenlerenrekenen.nl

Zwijsen is ook te vinden op Twitter:

www.twitter.com/zwijsenouders
www.twitter.com/zwijsenrekent
www.twitter.com/zwijsentweets
www.twitter.com/estafettenieuw
www.twitter.com/taalinbeeld
www.twitter.com/dolfjeweerwolfje

Top 5